ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564