ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดและตำแหน่งงพนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานกิจกรรมบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการปร […]