ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการสุขภาพและที่จอดรถฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการสุขภาพฯ001