ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดทางการเห็น จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ หมวดทางการเห็น จำนวน 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมวดทางการเห็น จำนวน ๒๕ รายการ