ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ ของโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง