ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดและตำแหน่งงพนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานกิจกรรมบำบัด