การขายทอดตลาดวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด,เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน

เอกสารขายทอดตลาด4รายการ

ไฟล์แนบ