การอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 9

วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563