ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 5