เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด