ประกวดราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อกระตุ้นสมองและร่างกาย (Transcranial magnetic stimulation System : TMS) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กฯ