ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ(วันที่ 23- 27 มี.ค.63)