ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อกระตุ้นสมองและร่างกาย (Transcranial Magetic Sitmulation Systems:TMS) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

TMSประกาศ