ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

93419112019092016

 

ไฟล์แนบ