ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ดดยวิธีเแพาะเจาะจง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์