ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแ