ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประกาศจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ