ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับและสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง ดูแลสวน

ไฟล์แนบ