ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้าง รปภ.

ไฟล์แนบ