ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารัยการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด