รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา