รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์