เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ฯ ปี 2563