ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน