ขอเชิญประชุม เชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลสูง

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2562

ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

หนังสือเชิญประชุม

ไฟล์แนบ