ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเวชชารักษ์

ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะ08072019093742