ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา

เปิดรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด