รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2