รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๔ อัตรา