ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน ๑ รายการ และครุภัณฑ์อื่นๆจำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)